Politică de confidențialitate

DECLARAȚIA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea INTER EDUCATIONAL SRL, persoană juridică cu sediul social în str. Jepilor Nr.6A, sc D, ap. 22, jud. Brașov, punct de lucru și corespondență în Brașov, str. Codrul Cosminului Nr. 114 A, cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J08/444/2007 și CUI RO21111354 în calitate de operator, dorește să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul operațiuni referitoare la furnizarea serviciilor INTER EDUCATIONAL SRL către clienți, în scopurile specificate mai jos.

Prin natura și procedurile serviciilor furnizate de INTER EDUCATIONAL SRL („serviciile INTER EDUCATIONAL SRL”), utilizatorii acestora (“Clienti” sau „Utilizatori”) transmit anumite date personale utilizate pentru a asigura furnizarea și desfășurarea conform prevederilor legale și procedurilor proprii, în condiții optime și în siguranță a serviciilor.

Protejarea datelor cu caracter personal ale clienților INTER EDUCATIONAL SRL și păstrarea acestora în siguranță este una din preocupările importante ale INTER EDUCATIONAL SRL și  partenerilor, subcontractanților implicați in furnizarea serviciilor.

Această declarație privind politica de confidențialitate reflectă politica de confidențialitate aplicată tuturor utilizatorilor serviciilor INTER EDUCATIONAL SRL astfel încât aceștia să fie informați și să poată decide în cunoștință de cauză asupra modului în care datele lor personale care sunt colectate prin utilizarea serviciului sunt sau vor fi utilizate precum și a drepturilor pe care le au.

DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prin date cu caracter personal se înțeleg atât datele cu caracter nepersonal, cât și datele cu caracter personal – informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un element de identificare, incluzând, dar fără a se limita la: (I) nume, prenume, adresa, e-mail, telefon (ex. fix, mobil, fax); (II) informații de natură financiară (ex. venituri, etc.); (III) diverse informații necesare sau solicitate de autorități specifice furnizării serviciilor; (IV) informații rezultate ca urmare a monitorizării video/audio în cazul în care Clientul vizitează una din locațiile în care se furnizează serviciile INTER EDUCATIONAL SRL sau contactează serviciile de suport; (V) semnătura; (VI) orice alte informații care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de INTER EDUCATIONAL SRL (ex., segmentarea clientelei în funcție de diferite criterii, identificatorul unic generat la nivelul INTER EDUCATIONAL SRL pentru fiecare client în parte, informații specifice serviciilor oferite de INTER EDUCATIONAL SRL etc.) și orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților INTER EDUCATIONAL SRL; (VII) iP-ul sau activitățile efectuate atunci când navighezi pe site-ul nostru sau folosești serviciile INTER EDUCATIONAL SRL.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, arhivarea, ștergerea, distrugerea etc.

COLECTAREA INFORMAȚIILOR

Informațiile sunt colectate în procesul de oferire a serviciilor către utilizatori sau potențiali utilizatori. Sursele principale de informații sunt:

1. Formularele utilizate pentru furnizarea serviciilor, date furnizate când se utilizează website-ul INTER EDUCATIONAL SRL, alte mijloace de comunicare, chestionare pe care utilizatorii sau potențialii utilizatori ai serviciilor acceptă (fără a fi obligați să accepte) să le completeze la cererea noastră, alte documente pe care utilizatorii sau potențialii utilizatori ni le pun la dispoziție la cererea noastră;

2. Tranzacțiile care au loc între INTER EDUCATIONAL SRL și clienți/partenerii săi și între aceștia și utilizatorii serviciului;

3. Surse externe – pentru îndeplinirea obligațiilor specifice (instițutii competente, registre publice, baze de date electronice, informații disponibile în social media cât și pe internet, sau terți abilități, deținători de astfel de informații, cum ar fi, dar fără a ne limita la următoarele: Oficiul Național al Registrului Comerțului, portalul instanțelor de judecată din România administrat de Ministerul Justiției, alți furnizori de date cu caracter personal etc.).

Colectăm următoarele date:

www.intereducational.ro colectează date personale de la utilizatorii săi în trei modalități:
– direct de la utilizator;
– date de trafic, de la browserul utilizatorului;
– prin intermediul cookie-urilor.

A. Date personale colectate direct

A1. Când accesați formularul de contact vă putem cere o adresă de e-mail sau numărul de telefon. Ne rezervăm dreptul de a înregistra orice comunicare realizată în scopul îmbunătățirii serviciilor noastre.  Aceste date sunt folosite, de exemplu, în scopul contactării dvs. pentru a soluționa o reclamație/solicitare a dvs.

A2. De asemenea, atunci când vă subscrieți la newsletter-ul nostru, vă rugăm să ne dați o adresă de e-mail pentru personalizarea comunicării către dvs. Aceste date sunt păstrate până la revocarea consimțământului sau până când activitatea dvs. ne arată că nu mai sunteți interesați de comunicarea noastră.

B. Date de trafic

Atunci când vizitați un site web, indiferent de dispozitivul folosit, dezvăluiți anumite informații despre dvs., precum adresă dvs. IP, ora vizitei dvs., locul de unde ați intrat în site-urile noastre, paginile vizitate. Intereducational.ro, ca și alți operatori, înregistrează aceste informații pentru o perioadă de timp determinată. Intereducational.ro folosește servicii externe de analiză a traficului, cum ar fi Google Analytics.

Aceste date sunt folosite exclusiv de către intereducational.ro pentru îmbunătățirea site-ului și serviciilor noastre, dar și pentru asigurarea securității site-ului nostru:
– date furnizate voluntar de către clienți în momentul completării formularului de contact (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon) în scopul contactării dvs. pentru a soluționa o reclamație/solicitare a dvs;
– date de navigare (IP-uri), care se înregistrează automat în momentul în care un utilizator vizitează site-ul și sunt utilizate cu scopul de a colecta informații statistice anonime în legatură cu folosirea site-ului, pentru a-i putea observa funcționarea în deplină securitate;
– cookie-uri – per sesiune și fixe.

Scopul colectării datelor tale este exclusiv acela de a răspunde eficient și prompt solicitării tale, precum și pentru a te putea contacta în situația în care sunt neclarități în legatură cu soluționarea reclamație/solicitării dvs;

Dacă doriți să primiți informații despre serviciile oferite de INTER EDUCATIONAL SRL prin intermediul site-ului online www.intereducational.ro, vă rugăm să vă înscrieți la newsletterul nostru și să completăți datele cerute în formularul de contact (nume, prenume, adresa, localitate, număr de telefon, e-mail).

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopurile pentru care INTER EDUCATIONAL SRL prelucrează datele cu caracter personal sunt:

1. Identificarea utilizatorilor / potențialilor utilizatori prin intermediul mijloacelor de comunicare (ex. telefon, e-mail, poștă, internet, aplicații fixe sau mobile pe care Clientul le accesează în vederea utilizării serviciilor furnizate);

2. Identificarea utilizatorilor/potențialilor utilizatori în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care incumbă INTER EDUCATIONAL la furnizarea serviciilor;

3. Crearea sau analizarea de profiluri pentru îmbunătățirea serviciilor și realizarea de sondaje precum și pentru efectuarea oricăror alte tipuri de promovare a serviciilor și/sau realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general;

4. Analizarea comportamentului oricărei persoane care accesează site-ul INTER EDUCATIONAL, prin folosirea de cookies, cu scopul de a furniza conținut (general și comercial) adaptat preferințelor utilizatorului, reține parolele, preferințele de limbă, filtrelor de protecție a copiilor, limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor etc.;

5. Soluționarea oricăror situații procedurale și/sau de natură juridică în legatură cu furnizarea serviciilor sau interesul societății;

6. Raportarea către instituțiile statului conform reglementărilor legale aplicabile INTER EDUCATIONAL SRL (ex.: autorități de reglementare și autorități legale).

TEMEIURILE PRELUCRĂRILOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INTER EDUCATIONAL SRL prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:

1. Consimțământ (art 6 (1) a GDPR) pentru datele folosite pentru marketing pentru vizitatorii site-ului ( abonarea la newsletter, cookie-uri de marketing, etc.);

2. Interesul legitim (art 6 (1) f GDPR pentru datele folosite pentru marketing, pentru clienții actuali (conform art. legea 506/2004 art 12 (2)) ai intereducational.ro, securitatea site-ului intereducational.ro (considerent 49 GDPR) și datele folosite intern pentru optimizarea site-ului intereducational.ro (și anonimizate sau pseudonimizate, după caz).

ESTE OBLIGATORIE PENTRU UTILIZATOR COMUNICAREA DATELOR? CARE SUNT CONSECINȚELE ÎN CAZ DE REFUZ?

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate utilizatorilor/potențialilor utilizatori de către INTER EDUCATIONAL SRL în vederea furnizării serviciilor sunt considerate strict necesare pentru furnizarea serviciilor conform prevederilor legale și procedurilor INTER EDUCATIONAL SRL. Refuzul de a furniza astfel de date ne pune în imposibilitatea de a furniza serviciile. Utilizatorul poate opta să nu i se prelucreze datele în scopuri de marketing direct.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, societatea poate dezvălui datele Clienților, acolo unde este strict necesar, pe baza nevoii de cunoaștere, către următoarele categorii de terți:
• autorități de reglementare și autorități legale;
• parteneri contractuali, unii având și calitatea de persoane împuternicite de operator cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi cu prelucrarea lor sunt limitate la minimul necesar de date cu caracter personal în vederea realizării serviciilor respective și, totodată, le solicităm să nu folosească datele cu caracter personal în niciun alt scop.

Depunem toate eforturile să ne asigurăm că toate entitățile cu care noi lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. De asemenea, unii dintre ei sunt la rândul lor operatori care își desfășoară activitatea comercială și în România.

Datele cu caracter personal menționate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise unor părți terțe în următoarele situații: (I) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în activități de control cu privire la serviciile, activitățile sau activele societății, care solicită societății să furnizeze informații, în baza obligațiilor legale care incumbă societății; (II) pentru îndeplinirea unei cerințe legale, inclusiv cele legate de furnizarea serviciilor, sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, după cum ar fi instanțele de judecată; (III) părți terțe achizitoare, în măsura în care activitatea societății ar fi (total sau parțial) transferată. De asemenea, pentru scopul prelucrării reglementat mai sus, putem furniza datele dumneavoastră cu caracter personal societăților care fac parte din grupul INTER EDUCATIONAL SRL, companii care vor fi supuse instrucțiunilor societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații vizități: https://www.intereducational.ro

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA ȚĂRII

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele cu caracter personal ale Clienților pot fi transferate în afara țării către state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din spațiul Economic European (“SEE”). Astfel, informăm Clienții, prin prezenta, ca orice transfer efectuat de către societate către un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protecția datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).

DURATA PRELUCRĂRII

Vom stoca datele cu caracter personal ale Clienților doar pentru perioada de timp necesară atingerii scopurilor prelucrării, așa cum sunt ele menționate mai sus, și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare inclusiv, dar fără a se limita la dispozițiile în materia arhivării.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DATELE UTILIZATORILOR CU CARACTER PERSONAL DUPĂ CE PRELUCRAREA ÎNCETEAZĂ

După momentul în care durata prelucrării menționată mai sus expiră și societatea nu mai are motive legale sau un interes legitim cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, datele cu caracter personal vor fi șterse în conformitate cu procedurile societății, care pot implica arhivarea, anonimizarea, distrugerea.

SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea INTER EDUCATIONAL SRL evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Măsuri luate pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal

1. Utilizatorii care au acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal, pot accesa baza de date doar cu propriul nume de cont și parolă (după 3 introduceri greșite a parolei contul se blochează). Toți utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide sesiunea.

2. Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

3. Orice operațiune de colectare și/sau modificare a datelor cu caracter personal de către utilizatori sunt înregistrate permanent (se înregistrează utilizatorul, data, ora și tipul modificării); de asemenea sunt înregistrate și toate logările și delogările tuturor utilizatorilor la baza de date;

Punctul de lucru al societăţii este dotat cu sistem de alarmă, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic în fişiere securizate, protejate de parolă. Informaţiile pe suport de hârtie sunt păstrate în dosare speciale, la care au acces doar angajaţii societăţii, cărora le incumbă obligaţia de confidenţialitate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorilor / potențialilor utilizatori, persoana vizată are următoarele drepturi:

1. Dreptul la informare – art. 13 si 14 GDPR. Permite persoanelor vizate să știe, chiar de la momentul la care se face colectarea, modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate etc.;

2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – art. 15 GDPR. Permite persoanei să obțină, din partea INTER EDUCATIONAL SRL, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile;

3. Dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor – art. 17 GDPR. Permite persoanei să obțină din partea INTER EDUCATIONAL SRL ștergerea/rectificarea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate. Există, totuși, și excepții de la această regulă, cum ar fi: unele date sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare; datele sunt prelucrate în scopuri statistice ori de arhivare; datele sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale sau sunt prelucrate pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță;

4. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – 18 GDPR: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (I) considerați că datele cu caracter personal prelucrate nu sunt exacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (II) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (III) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (IV) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

5. Dreptul la portabilitatea datelor – 20 GDPR. Reprezintă dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat INTER EDUCATIONAL SRL într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

6. Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;

7. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Politica de protejare a datelor se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:
• Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
• Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
• Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
• Datele personale vor fi corecte, și acolo unde este necesar, actualizate;
• Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
• Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
• Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
• Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
• Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

MODIFICĂRI ADUSE ACESTEI DECLARAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INTER EDUCATIONAL SRL își rezervă dreptul de a modifica prezenta Declarație – Politica de confidențialitate fără o înștiințare prealabilă, în conformitate cu legislația în vigoare. În măsura în care prezenta Declarație va suferi modificări, INTER EDUCATIONAL SRL va publica pe site o versiune actualizată. Vă rugăm să revedeți Declarația – Politica de confidențialitate din timp în timp, fie pe site-ul www.intereducational.ro fie în locația unde sunt disponibile serviciile, pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acesteia.

Exercitarea drepturilor menționate mai sus poate fi făcută în orice moment, prin transmiterea unei notificări în format electronic la următoarea adresă de e-mail: office@intereducational.ro sau a unei notificări scrise, datate și semnate, la adresa de corespondență: Brașov, str. Codrul Cosminului Nr. 114 A, CP 500142.

Când navigați pe acest site, modulele cookie și alte tehnologii colectează date pentru a vă îmbunătăți experiența și a personaliza conținutul și publicitatea pe care le vedeți. Pentru a afla mai multe despre datele pe care le folosim noi și partenerii noștri pe site vizualizați politica privind cookies si politica de confidențialitate in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. Făcând clic pe butonul "Înteleg și sunt de acord" sau continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu această utilizare a modulelor cookie și a datelor.